การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน

Fields with * are required.


บทคัดย่อ

Note:นามสกุลไฟล์ .pdf และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB.
Note:นามสกุลไฟล์ .doc ,.docx และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB.

บทความฉบับเต็ม

Note: กำหนด 5-8 หน้า รวมรูปและตาราง และนามสกุลไฟล์ .pdf,.doc ,.docx และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB.
Note: กำหนด 5-8 หน้า รวมรูปและตาราง และนามสกุลไฟล์ .pdf,.doc ,.docx และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB.

well, this is our captcha image
กรุณากรอกรหัสป้องกัน