การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

การส่งบทความฉบับเต็ม

ส่งบทความผ่านระบบการลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่

หรือเข้าไปที่เมนู ลงทะเบียน >> รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน เลือกแถบ อัปเดทข้อมูลเพิ่มเติม (ในกรณีลงทะเบียนและแนบบทคัดย่อแล้ว)